Google
 

1/24/2008

TAMAN SA MAWLI A GAY BY KHOMEINI
saguna papedtayan
nakasampay ta
kanu gay a nakawma
sa lekita tayan

su pusong ko
ibagenggay ku sa leka......

bulawan ko
manisan ko
su lilini ku a leka bu
taman sa mawli a gay
na sekita bu
na sekita bu

susampay ta oh tayan
inidasapa ko
apya ngayn i manggula
na seki ta bun dua

su kadenan
saksi tanu dua tayan ahahah...

bulawan ko
manisan ko
su lilini ku a leka bu
taman sa mawli a gay
na sekita bu
na sekita bu

INSTRUMENTAL

manisan ko
bulawan ko
su lilini ku
a leka bu
taman sa mawli a gay
na sekita bu
na sekita bu

0 Comments: