Google
 

1/24/2008

NAMBA KA LILINI NENGKA A LAKI BOnawget a gay kabagangapa
nakawma ka ku ginawa ku
saguna timpo a niya ka den
namba ka lilini nengka na laki bu

gatawan nengka i natala ku
baguguliyang su pusong ko
su pasadengka a naladag
namba ka lilini nengka na laki bu

saguna tayan endaw ka den
su pusong ko para sa leka
inibpasad ko seka buy galendeman
namba ka mankabumba sa laki tayan

su kadenan malimo
sa lekita dua oh papedtayan
endu kengka idsalin kaden
sabap sa nabimbang a na ped tayan

gatawan nengka i natala ku
baguguliyang su pusong ko
su pasadengka a naladag
namba ka lilini nenka na laki bu

saguna tayan endaw ka den
su pusong ko para sa leka
inibpasad ko seka buy galendeman
namba ka manka bumba salaki tayan

saguna tayan endaw ka den
su pusong ko para sa leka
inibpasad ko seka buy galendeman
namba ka manka bumba sa laki tayan
namba ka manka bumba sa laki tayan..................

1 Comment:

Amera said...

thanks sa lyrics ha..
ito ang hinahanap ko.